Veranderingen in het Autoplay-beleid Chrome (Autoplay Policy Changes)

De browser Chrome van Google heeft een update gedaan waardoor autostart voor audio en video niet meer volledig werkt. We hebben dit ondervonden bij diversen klanten met de Native Player en HTML5 tag en de jPlayer.  Zie hier de link van Google met informatie. Uit de meldingen met het  inspecteren in de code van de website zagen we de onderstaande link met informatie:

https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-policy-changes#webaudio

We raden aan om autoplay uit te zetten in de webplayer. De native player werkte helemaal niet meer goed na de update in de browser.

Last updated by at .

Comments are closed.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
674