Algemene voorwaarden

Live-streams is onderdeel van iNetActief. De algemene voorwaarden van Inetactief zijn dan ook van toepassing.

Klik hieronder op om deze algemene voorwaarden te lezen. Iedere klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en bij het afnemen van produkten of diensten hiermee akkoord te gaan.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, dossiernummer 272834900000

Live-streams is slechts een dienstverlenende partij en is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van audio- en videostreams. De afnemer is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van de stream bij Buma / Sena. Daarnaast draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid voor de opgeslagen audio- en videoestanden. Live-streams draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het opslaan van op illegale manieren verkregen audio- en videobestanden.

Voor meer informatie over de aanmelding van een internet dient de afnemer zelf contact op te nemen met Buma Stemra en/of Sena.

Bij elke bestelling krijgt de afnemer de keuze uit een aantal manieren van betalen. De werkelijke oplevering van de diensten geschiedt enkel na betaling van het verschuldigde bedrag.

De afnemer kan iedere maand zijn/haar stream account opzeggen en/of up-/downgraden. Echter, de afnemer is zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de diensten.

Wanneer betaling uitblijft, kunnen diensten (tijdelijk) uitgeschakeld/afgesloten worden.

Klachtenregeling
Indien een afnemer of derde partij een klacht kenbaar wilt maken, dat kan dit te allen tijde door een e-mail te sturen naar info@live-streams.nl of schriftelijk naar het vestigingsadres van iNetActief.