Algemene voorwaarden

Live-streams is onderdeel van iNetActief. De algemene voorwaarden van Inetactief zijn dan ook van toepassing.

Klik hieronder op om deze algemene voorwaarden te lezen. Iedere klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en bij het afnemen van producten of diensten hiermee akkoord te gaan. Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, dossiernummer 272834900000

Live-streams is slechts een dienstverlenende partij en is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van audio- en videostreams. De afnemer is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van de stream bij Buma / Sena. Daarnaast draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid voor de opgeslagen audio- en videoestanden. Live-streams draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het opslaan van op illegale manieren verkregen audio- en videobestanden.

Voor meer informatie over de aanmelding van een internet dient de afnemer zelf contact op te nemen met Buma Stemra en/of Sena.

Bij elke bestelling krijgt de afnemer de keuze uit een aantal manieren van betalen. De werkelijke oplevering van de diensten geschiedt enkel na betaling van het verschuldigde bedrag.

De afnemer kan iedere periode zijn/haar stream account opzeggen en/of up-/downgraden. Echter, de afnemer is zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de diensten.

Opzeggingen voor streaming en webhosting diensten dienen uiterlijk tot 1 maand voor het eind van de periode bij Live-streams binnen te zijn.

Wanneer betaling uitblijft, kunnen diensten (tijdelijk) uitgeschakeld/afgesloten worden.

Indien er hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van onze computersystemen of het netwerk door derden en/of over gebruik van een product, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is de iNetActief gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
Dit betekend in sommige gevallen een tijdelijke afsluiting van een account/product. iNetActief mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op de klant, indien en voor zover de klant een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.

Klachtenregeling
Indien een afnemer of derde partij een klacht kenbaar wilt maken, dat kan dit te allen tijde door een e-mail te sturen naar info@live-streams.nl of schriftelijk naar het vestigingsadres van iNetActief.