Algemene voorwaarden

Live-streams.nl is onderdeel van Inetactief. De algemene voorwaarden van Inetactief zijn dan ook van toepassing.

Klik hieronder op om deze algemene voorwaarden te lezen. Iedere klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en bij het afnemen van produkten of diensten hiermee akkoord te gaan.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, dossiernummer 272834900000